dimarts, 20 de gener del 2009

Trobada 2009

Dades a recordar:
Els treballs del Sambori s'han de lliurar abans del 30 de gener.
La rifa aban d'acabar febrer. Recordeu, també, que és necessari l'esforç de vendre les paperetes per tal de fer possible la trobada.