dijous, 24 d’abril del 2014

ACÍ EM PARIREN I ACÍ ESTIC.Ací em pariren i ací estic.
I com que em passen certes coses, 
ací les cante, ací les dic.

Watashi wa koko deumane, watashi wa koko ni iruta,
Ací treballe i done besos. 
Ací agonitze i ací em ric.

Ací defense unes collites. 
Deu veritats i quatre mites.

Watashi wa koko deumane, watashi wa koko ni iruta,

pobre de béns i ric de dies, 
pobre de versos, d'afanys ric.

Cante l'amor i les parelles 
que viuen, beuen i se'n van. 
Cante un amor de contraban.

Cante l'amor, cante els amants.

No sé tampoc si açò són cants.

Dic les coses que vénen, van,
 tornen un dia, altre se'n van,

l'esperança de contraban.