dimarts, 4 de març del 2014

Els mitjans de comunicació i el 8 de març


Els mitjans de comunicació ens informen, ens conten històries, ens expliquen com és el món i ens  donen opinions. És a dir, d'una manera o d'altra, ens donen una versió de la realitat, dirigeixen els nostres gustos i el nostre pensament. Més, encara, "als mitjans construeixen  realitat"

N'esteu d'acord?

"Els mitjans de comunicació han de ser conscients que no reflecteixen la realitat, sinó que la construeixen, i, per tant, tenen el poder de difondre imatges socials que poden esdevenir estereotips. Existeix un procés entre l’esdeveniment i la seva transmissió informativa que requereix una reflexió en relació amb els missatges que es transmetran."

Si no t'hi veus, no t'hi veus.
El 28% de les notícies sobre dones les identifiquen com a víctimes. En el 38% no s'hi menciona nom ni professió: són veïnes, mestresses..
Al 2008, la quota de pantalla dels homes era de 78%, la de la dona un 23 %. Per contra, la dona continua sent la protagonista de la publicitat en totes les seues vessants. 
Les dones són  protagonistes en les notícies referides al món de la moda (33%) en política (15%) o en salut i ciència (9%)
(informació treta de Dones i Mitjans de comunicació)

Què es pot fer?
Alguns suggeriments:

Afavorir la presència de tot tipus de dones, de totes les edats i les condicions familiars i socials, sense atribuir-los uns rols predetermi- nats associats a la seva condició o circumstància familiar.

Prestigiar les tasques de cura (atenció personal, material i afectiva) pel valor que realment tenen per a la sostenibilitat de l’ésser humà i evitar ridiculitzar els homes quan les realitzen.
Afavorir que els homes apareguen assumint de manera natural i habitual les tasques domèstiques i no tan sols com a professionals i/o experts.

Donar autoritat moral i científica i reconeixement social a professions “feminitzades”.
Tractar de la mateixa manera homes i dones que desenvolupen la mateixa feina.
Podeu trobar més informació a l'observatori de les dones