dijous, 4 de febrer del 2010

Dia de la no-violència escolar i la pau

Poema col•lectiu de 2n. batxiller
Diem Pau i diem respecte, llibertat, amistat.
Diem pau i diem tolerància, igualtat. Empatia.
Convivència.
Parlem de pau i escoltem
fraternitat, -sororitat!- solidaritat, mutualitat.
Parlem de pau amb sinceritat, amb esperança, 
amb consideració.
Amb generositat, amabilitat i tranquil•litat.
Diem pau i diem alegria, 
dignitat.
Diem humanitat.
Parlem d’amor.
Parlem de pau i 
diem vida.