dijous, 24 d’abril del 2014

Bolero de l'AlcúdiaQueia tota la lluna 
sobre les sendes 
mentre canten i ballen dotze parelles.

Dotze parelles, mare,
dotze parelles
que per la nit tenien

les mans enceses.

T'estime, rosa fina, 
clavell de sucre,
ulls d'una aigua profunda, 

canten els muscles.

Les meus mans et prenen
igual que un cànter 
coloma meua, rosa, 
gesmil intacte.